1. تأثیر‌پذیری مدیریت دارایی و بدهی بانک‌های کشور از متغیرهای کلان اقتصادی

اعظم احمدیان

دوره 4، تابستان ، تابستان 1397، ، صفحه 141-172

چکیده
  مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و ...  بیشتر