1. تأثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری در شبکه بانکی کشور

مهشید شاهچرا؛ مهناز ولی‌زاده

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 105-125

چکیده
  اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی دارایی­ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی‌ها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از ...  بیشتر