1. رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران

ندا فرح بخش

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 179-205

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک‌های ایران، طی سال‌های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت سپرده مدت‌دار به کل سپرده‌ها (به‌عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به‌عنوان ...  بیشتر