1. ارزیابی سهم بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ریسک سیستمیک

میلاد مرادمند جلالی؛ خدیجه حسنلو

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 67-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به‌­وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران­‌های ایجاد شده در بخش‌­های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری می­‌توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه­‌گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخش­‌های ...  بیشتر