1. تأثیر سهم درآمد‌های غیر‌‌مشاع بر ریسک بانک‌های ایران

مجید علیرضایی؛ دکتر محمدجواد محقق‌نیا؛ دکتر محمدعلی دهقان دهنوی

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 1-25

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می­‌پردازد. داده­‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری‌ شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی­‌ها، ...  بیشتر

2. بررسی عوامل مؤثر بر اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی با استفاده از روش GMM

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی؛ آی ناز بدلی آرخلو

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 115-133

چکیده
  بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام‌­دهنده نهایی به بانک‌ها، به‌منظور حمایت از آن‌ها، برای جلوگیری از کسری­ نقدینگی و بحران­‌های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می­‌گذارد، است. به منظور محاسبه­ میزان اتکای ...  بیشتر