1. بررسی عوامل مؤثر بر اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی با استفاده از روش GMM

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی؛ آی ناز بدلی آرخلو

دوره 3، بهار و تابستان ، پاییز 1396، ، صفحه 115-133

چکیده
  بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام‌­دهنده نهایی به بانک‌ها، به‌منظور حمایت از آن‌ها، برای جلوگیری از کسری­ نقدینگی و بحران­‌های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می­‌گذارد، است. به منظور محاسبه­ میزان اتکای ...  بیشتر