1. بررسی ادراک مدیران بانکی از کارکردهای بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

اسماعیل للگانی؛ سجاد عبداله‌پور

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 141-164

چکیده
  بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش­تر بر بخش­هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه­ گذارى در این بخش­ ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه­ ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین­منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان ...  بیشتر